مرکز رشد خوشه های فناوری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی
آموزش
 

 مباحث کارآفرینی مباحث توانمندی شغلی
مباحث طراحی ایده مباحث روش های فرایند انجام کار
 
راهکارهای رشد و توانمندسازی کارکنان  

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی می باشد